POCO 2018新版已上线,美食社区作品已迁移到新版的美食分类摄影作品,敬请留意!前往POCO新版

BB筍炒牛扒粒

兔仔餅 发表日期 :2011-01-25 类型:家常/中餐
高级厨神三级 点击数 :3484
加为好友 发悄悄话 投票数 :0

 買左兩塊肉眼扒,不過果時無見到有靚BB筍,所以就一直都無整,

今日行左兩間超市都揀吾到有心水筍,卒之都系見到街市哩檔最fit...雖然都幾貴,不過比我預計既已經平左...

哩碟餸真系好好味...第一次食BB筍同牛扒就已經俾距地俘虜左...


关键字:bb箂炒牛扒粒

本文作者精彩推荐

相关DIY推荐

网友留言

公告栏

近期热点

近期大奖活动