POCO 2018新版已上线,美食社区作品已迁移到新版的美食分类摄影作品,敬请留意!前往POCO新版

芒果蛋糕

ちん仔仔∵∴ 发表日期 :2008-07-29 类型:美食diy-烘焙甜品
高级厨神三级 点击数 :9238
加为好友 发悄悄话 投票数 :1


E篇文章其实系我琴日写既~

我生日喇!

琴晚整左个蛋糕

其实5系一个

系好多好多好多个!

整左好多好多好多次!

不过除左最后一个之外

其它果D都5可以用“个”E个词来量化~

搞掂个蛋糕肉之后

就做装饰喇!

本来只会考虑用士多啤梨来做一个亲爱的士多啤梨蛋糕

不过E个时节实在稳5到新鲜既士多啤梨~

只好用芒果了

其实芒果都好好~

不过前日我阿妈先买左芒果翻来

食晒了

琴日我落街

走遍附近水果铺

竟然只有一家有芒果!

感觉真系5多熟

但无办法喇~

买左翻去先

好彩翻来切开 E芒果系好熟既~

材料同做法我就5多讲了

网上有好多方子

我都尝试过好多

装饰E部分只要讲奶植脂油打发就得了

5好睇个蛋糕咁简单啊!

其实佢里面有两层夹心嘎!

自己做既当然系家足料啦

第一层系一粒粒好大粒既芒果肉

第二层系啫喱芒果蓉

本来系林住做好之后送比Médico拿翻屋企食噶

不过佢话请到假同我庆祝

我就同佢一齐食啦!!

今晚记得要带正露丸~~~~~~~

最后同自己讲句Feliz Cumplea?os~

E个生日一定会过得好开心噶~


关键字:蛋糕芒果DIY

本文作者精彩推荐

相关DIY推荐

网友留言

公告栏

近期热点

近期大奖活动